” Sun in a box ” روشی نوین برای ذخیره سازی انرژی تجدیدپذیر

محققان دانشگاه MIT یک طرح نوین برای ذخیره سازی انرژی حاصل از منابع تجدید پذیر را ارائه داده اند که بکمک آن میتوان انرژی الکتریکی تولیدی از منابع باد و خورشید را ذخیره نمود و در زمان نیاز مجددا به شبکه برق ارسال کرد. چنین طرحی میتواند برای تامین برق یک شهر کوچک برای تمام مدت شبانه روز مناسب باشد. طرح جدید، مازاد برق تولد شده از نیروگاههای بادی و خورشیدی را ابتدا به گرما تبدیل کرده و آن را در مخازن بزرگ حاوی مایع سفید رنگ سیلیکون مایع ذخیره مینماید. این مایع سیلیکونی سفید رنگ در دمای بالا از...