پنلهای خورشیدی جدید دو وجهی

بزودی بزرگترین نیروگاه خورشیدی انگلستان، که در آن از پنلهای خورشیدی متفاوت استفاده میشود، افتتاح خواهد شد. بر خلاف پنلهای معمولی، که تنها از یک وجه، انرژی را جذب می کنند، این پنل ها از هر دو وجه، نور خورشید را جذب خواهند کرد. نیروگاه خورشیدی جدید ۳۵ مگاواتی در شهر یورک، توسط شرکت Gridserve با بکارگیری پنلهای دو وجهی احداث میشود. این، فناوری با تولید برق بیشتر، بسرعت در صنعت برق خورشیدی در حال رشد میباشد. تدینگتون هارپر، مدیر اجرایی شرکت Gridserve برآورد میکند که چنین نیروگاه خورشیدی، بدلیل ترکیب پنلهای خورشیدی دو وجهی با ردیاب های خورشیدی، ۲۰درصد...