ژنراتور برق خورشیدی کروی

یک طراح آلمانی شکل نوآورانه ای از یک ژنراتور برق خورشیدی ارائه داده است که بر خلاف صفحات تخت و نازک پنل های فتوولتائیک، یک کره شفاف بزرگ می باشد! در این طرح، مشابه یک ذره بین بزرگ و به کمک علم هندسه و خواص اپتیکی یک توپ بزرگ، ایجاد توان می شود. ادعا میشود که در مقایسه با سیستم های فنوولتائیک معمولی، می تواند راندمان ۷۵ درصد را به دست آورد. ژنراتور برق خورشیدی کروی چیست؟ ژنراتور برق خورشیدی، که beta.ey نامگذاری شده، وسیله جذب انرژی خورشیدی هست که توسط یک آلمانی بنام آندره براسل طراحی شده است. او...