بهبود راندمان سلول خورشیدی با یک سطل آب

سلول های خورشیدی منبع انرژی پاک هستند، اما راندمان محدودی دارند. خورشید در آسمان حرکت می کند، اما سلول های خورشیدی عمدتا ثابت نصب میشوند. بت پارکس روش جالب و ساده ای برای غلبه بر این محدودیت را فقط با یک سطل آب مطرح ساخته است. او قابی را ساخته و پنل خورشیدی را درون آن قرار داده و یک سطل پر از آب را از قاب آویزان کرده است. با کنترل میزان خروج آب، موقعیت پنل خورشیدی تغییر می کند و خورشید را در طول روز ردیابی می کند. در نشست APS در روز چهارشنبه، ۶ مارس ۲۰۱۹ ،...