توربینهای گاز کوچک زیمنس(تاریخچه و ویژگیها)

شرکت زیمنس فعالیتهای خود در زمینه توربینهای گاز را از سال ۱۹۴۸ در مولهایم آغاز کرده و در ابتدا، بر روی مسائل تئوری تمرکز داشت. دکتر فردریش که به آقای توربین گاز زیمنس مشهور بود و از سال ۱۹۴۸ تا سال ۱۹۶۴ با زیمنس همکاری داشت ،در سال ۱۹۴۸، دو طرح مفهومی برای ساخت توربین گاز صنعتی به مدیران ارشد زیمنس پیشنهاد داد. این دو طرح شامل یک سیکل باز توربین گاز با توان نامی ۲ تا ۳۰ مگاوات و یک سیکل بسته توربین گاز با توان نامی ۳۰ تا ۱۰۰ مگاوات را در برداشت. فردریش شروع به طراحی و...