پوست تخم مرغ میتواند انقلابی در انرژی تجدیدپذیر ایجاد کند

به گفته محققان در غرب استرالیا، پوسته های تخم مرغی ممکن است کلیدی برای ذخیره سازی ارزان انرژی باشند. دکتر مانیکام میناکشی و همکارانش، در سال ۲۰۱۷،  آزمایشهایی را بر روی تخم مرغ شروع کردند. تخم مرغ ها دارای سطح بالایی از کربنات کلسیم هستند که می تواند به دفعات انرژی را در خود ذخیره نماید. غشای تخم مرغ در اطراف زرده به ما اجازه میدهد تا آن را در دمای بالا بپزیم.با هم زدن آن داخل آرد، میتوان آنرا در دمای ۵۰۰ درجه سانتیگراد پخت. فرآیند پخت، ترکیب شیمیایی آن را از کربنات کلسیم به اکسید کلسیم تغییر می...