نبرد بیومس، چالش اتحادیه اروپا در مورد تعریف انرژی تجدیدپذیر

در شرایطی که اتحادیه اروپا بشدت به استفاده از زیست توده جنگل متعهد است تا به اهداف کاهش انتشار کربن خود برسد، با این چالش قانونی مواجه شده است که یک منبع انرژی تجدیدپذیر و بدون کربن چه تعریفی می تواند داشته باشد. افرادی از شش کشور استونی، ایرلند، فرانسه، رومانی، اسلواکی و ایالات متحده به رفتار اتحادیه اروپا، در استفاده از زیست توده جنگلی، به عنوان یک سوخت تجدیدپذیر، به دادگاه عمومی اروپا شکایت برده اند. شاکیان، وب سایتی را نیز در این ارتباط راه اندازی کرده اند. دستورالعمل انرژی تجدیدپذیر اتحادیه اروپا، که RED II نامیده می شود،...