آیا انرژی های تجدید پذیر برای همه دنیا کافی است؟

ممکن است جواب این سوال که آیا میتوان فقط با انژی های تجدیدپذیر، برق مورد نیاز کل دنیا را تأمین کرد یا این یک رویای دست نیافتنی است، شما را شگفت زده خواهد کرد. در نگاه اول، جواب مثبت، ولی دست یافتن به آن امری دشوار است، پس بهتر است ابتدا به این سوال پاسخ دهیم که آیا اراده سیاسی و اجتماعی لازم جهت حرکت به سوی دنیای بدون انرژی های تجدید ناپذیر وجود دارد یا نه؟ نیاز، مادر اختراعات است حتی اگر اجماعی بین تمام انسان های روی زمین تشکیل دهیم، باز هم، مسیر حرکت و پیشرفت به سمت...