دسته: خورشیدی

0

blockchain صنعت ساختمان را تغییر میدهد

توانایی blockchain برای ثبت، فعال سازی و ایمن سازی حجم زیادی از انواع تراکنش ها، این سوال را پیش می آورد که آیا چنین فناوری که بیت کوین را ایجاد کرده، میتواند منجر به اجرای بهتر پروژه های ساخت و ساز شود که متشکل از بخشهای بزرگ پیمانکاری و کدهای متعدد ساختمانی، مقررات ایمنی و استانداردها میباشد؟

0

استفاده از انرژی های تجدید پذیر در blockchain، منجر به افزایش دسترسی روستاهای آفریقا به انرژی میشود

صنایع در حال فاصله گرفتن از انرژی پایه کربن هستند و روش تولید و توزیع انرژی به سرعت در حال تغییر است. توسعه تکنولوژیکی در تولید انرژی جایگزین، به این امر شتاب بیشتری داده است. اینها باعث پدیدار شدن بازیگران زیادی در تولید برق مقیاس کوچک شده است. اما برای پایداری یک سیستم غیر متمرکز و برای بکارگیری انرژی های تجدیدپذیر ، یک شبکه انعطاف پذیر مورد نیاز است. شبکه انعطاف پذیر بهره بردار شبکه برق را قادر می سازد تا تولید و مصرف را متعادل سازند. علاوه بر آن، یک سیستم غیرمتمرکز انرژی، برای ایجاد ارتباط بین تولید کنندگان...
ارسال