دسته: خورشیدی

0

قیمتهای برق خورشیدی زیر ۲۵ دلار برای هر مگاوات ساعت در کشورهای مختلف

قیمتهای برق خورشیدی زیر ۲۵ دلار برای هر مگاوات ساعت که در کشورهای مختلف ثبت شده است.
مناقصات احداث نیروگاه خورشیدی فتوولتادیک در گوشه و کنار به روشهای مختلف صورت میپذیرد. انچه در اینجا قصد بررسی داریم مناقصاتی است که در آن قیمت نهایی انرژی برق تولید شده به ازای هر مگاوات ساعت مد نظر میباشد. شرکت کنندگان در مناقصه قیمت خود را نه به ازای ظرفیت نیروگاه بلکه برای میزان برق تولید شده و قیمت تمام شده برق تولیدی تنظیم و ارائه میکنند.

بابابرقی، صرفه جویی در مصرف انرژی برای اجتناب از تغییرات اقلیمی 0

بابابرقی، صرفه جویی در مصرف انرژی برای اجتناب از تغییرات اقلیمی

http://www.inem.ir/wp-content/uploads/2019/10/63833_778.mp4#t=2,52 هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش درطول جنگ ایران و عراق و سالهای پس از پایان آن، ایران با کمبود برق و خاموشی مواجه شد. در آن سالها، تبلیغات آهنگین و شعرگونه “بابابرقی” انقدر در تلوزیون تکرار شد که ملکه ذهن مردم شد. و آن را به نماد صرفه جویی در مصرف برق تبدیل کرد. پس از میانه های دهه ۱۳۸۰ و گذر از خاموشی، ادامه داستانهای بابابرقی و تبلیغات آن کم کم به فراموشی سپرده شد. اکنون زمان آن رسیده که یکبار دیگر “بابا برقی” به نماد صرفه جویی در مصرف برق، نه تنها در ایران بلکه تمام...

Call Now Buttonتماسارسال