دسته: متفرقه

0

نبرد بیومس، چالش اتحادیه اروپا در مورد تعریف انرژی تجدیدپذیر

در شرایطی که اتحادیه اروپا بشدت به استفاده از زیست توده جنگل متعهد است تا به اهداف کاهش انتشار کربن خود برسد، با این چالش قانونی مواجه شده است که یک منبع انرژی تجدیدپذیر و بدون کربن چه تعریفی می تواند داشته باشد. افرادی از شش کشور استونی، ایرلند، فرانسه، رومانی، اسلواکی و ایالات متحده به رفتار اتحادیه اروپا، در استفاده از زیست توده جنگلی، به عنوان یک سوخت تجدیدپذیر، به دادگاه عمومی اروپا شکایت برده اند. شاکیان، وب سایتی را نیز در این ارتباط راه اندازی کرده اند. دستورالعمل انرژی تجدیدپذیر اتحادیه اروپا، که RED II نامیده می شود،...

1

نقش گاز طبیعی در آینده انرژی پاک

برای دستیابی به اهداف مقابله با تغییرات اقلیمی، اصلاحات زیادی در سیستم های انرژی جهان ضروری است. که بدون شک دامن گیر سوخت های فسیلی خواهد شد. در مورد گاز طبیعی، خطوط لوله گسترده موجود، بیانگر زیرساخت های مهم  با اهداف بلند مدت است. علاوه بر این، منابع طبیعی گاز اثبات شده، یک دارایی عمده برای کشورها بشمار میرود. بنابراین، استراتژی هایی که همراستای اهداف اقلیمی بوده و در عین حال ازهزینه های اضافی در زنجیره ارزشی گاز طبیعی اجتناب کند، جذاب میباشند. گاز پاک یا هیدروژن تولید شده از گاز طبیعی، جایگزینی است که توجه زیادی را به خود...
ارسال