دسته: ذخیره انرژی

0

هیدروژن و انرژی

هیدروژن، گازی است که هنگام سوختن، یا واکنش در یک سلول سوختی، انرژی بیشتری از هر نوع سوخت فسیلی در هر کیلوگرم ایجاد می کند و تمام آنچه که در جو آزاد می شود فقط بخارآب است. سالهاست که به عنوان جایگزینی برای سوخت های فسیلی مطرح میباشد، اما موانع جدی وجود داشته است که باید با رفع آنها، به یک سوخت پایدار و عملی تبدیل شود

0

باطری نمک

یک شرکت فعال در زمینه انرژی، با همکاری یک استارت آپ سوئدی، استفاده از نمک را برای ذخیره گرما مورد آزمایش قرار میدهند که میتواند بیش از نیمی از مصرف انرژی در آلمان را تامین نماید. در میان سر و صدا و گرمای سالن توربین نیروگاه حرارتی روتر در برلین، یک ابتکار جالبی جلب توجه میکند که برای مدتها به فراموشی سپرده شده بود. لوله های نقره ای آن حاوی موادی است که بنا به گفته شرکت Vattenfall ، بهره بردار نیروگاه، می تواند یک عنصر کلیدی برای آینده سوخت فسیلی باشد. اگر این طرح به خوبی پیش برود، میتواند...
ارسال