باطری نمک

یک شرکت فعال در زمینه انرژی، با همکاری یک استارت آپ سوئدی، استفاده از نمک را برای ذخیره گرما مورد آزمایش قرار میدهند که میتواند بیش از نیمی از مصرف انرژی در آلمان را تامین نماید. در میان سر و صدا و گرمای سالن توربین نیروگاه حرارتی روتر در برلین، یک ابتکار جالبی جلب توجه میکند که برای مدتها به فراموشی سپرده شده بود. لوله های نقره ای آن حاوی موادی است که بنا به گفته شرکت Vattenfall ، بهره بردار نیروگاه، می تواند یک عنصر کلیدی برای آینده سوخت فسیلی باشد. اگر این طرح به خوبی پیش برود، میتواند...