دسته: توربین گاز

0

توربینهای گاز کوچک زیمنس(تاریخچه و ویژگیها)

شرکت زیمنس فعالیتهای خود در زمینه توربینهای گاز را از سال ۱۹۴۸ در مولهایم آغاز کرده و در ابتدا، بر روی مسائل تئوری تمرکز داشت. دکتر فردریش که به آقای توربین گاز زیمنس مشهور بود و از سال ۱۹۴۸ تا سال ۱۹۶۴ با زیمنس همکاری داشت ،در سال ۱۹۴۸، دو طرح مفهومی برای ساخت توربین گاز صنعتی به مدیران ارشد زیمنس پیشنهاد داد. این دو طرح شامل یک سیکل باز توربین گاز با توان نامی ۲ تا ۳۰ مگاوات و یک سیکل بسته توربین گاز با توان نامی ۳۰ تا ۱۰۰ مگاوات را در برداشت. فردریش شروع به طراحی و...

0

توربینهای گاز کوچک پشتیبان انرژیهای تجدیدپذیر

تا زمانی که تولید برق از انرژیهای تجدیدپذیر بتواند بخش اعظم یا کل نیاز بشر را تامین نماید وابستگی به سوختهای فسیلی همچنان پابرجا خواهد بود. در خوشبینانه ترین حالت میتوان جایگزینی تدریجی انرژیهای تجدیدپذیر با انرژیهای فسیلی و انتقال سرمایه گذاریها به بخش انرژیهای تجدیدپذیر را متصور شد. توربینهای گاز با تجربه استفاده چندین ساله از آنها میتوانند تا اتکا کامل به مولدهای انرژیهای تجدیدپذیر, بشر را یاری کنند و لذا استفاده از توربینهای گازی در مقیاسهای کوچک برای پوشش دادن تولید برق تجدید پذیر از مدتها پیش مطرح بوده است. توربینهای گاز کوچک با توان پایین که بطور...
ارسال