دسته: بادی

پایه های چوبی توربین بادی

ساخت پایه توربین بادی از چوب توسط یک شرکت سوئدی

Modvion یک شرکت مهندسی و طراحی صنعتی سوئدی است که، برای ساده سازی و بهبود ساخت و ساز در مهندسی تجدید پذیرها، در حال طراحی محصولات چوبی میباشد. تمرکز فعلی این شرکت در حوزه فناوری برج بادی میباشد که کاهش چشمگیر هزینه حمل و نقل از یک سو و ساده سازی نصب برج هایی با ارتفاع بیش از ۱۲۰ متر را فراهم می آورد که نهایتا منجر به افزایش سود سرمایه گذاری در منابع باد می شود.

0

کاهش قیمت برق بادی به کمتر از قیمت گاز طبیعی برای تولید برق

گزارش وزارت انرژی ایالات متحده در مورد وضعیت انرژی برق بادی نشان می دهد که قیمت تجهیزات برق بادی در حال کاهش است و با طراحی های جدید، توان توربین های بادی در حال افزایش می باشد. لذا اخیرا، برق تولید شده توسط هر توربین در مزارع بادی به حدی ارزان شده که می تواند با هزینه کمتر از حد انتظار برای خرید سوخت معادل گاز طبیعی و سوزاندن آن، مورد استفاده قرار گیرد.

Call Now Buttonتماسارسال