دسته: آبی

0

تاثیرات زیست محیطی برق آبی

استفاده ما از سوختهای فسیلی توام با مسائل زیست محیطی میباشد. برای مثال استخراج نفت از ماسه های نفتی باعث آلودگی هوا میشود. تصفیه گاز طبیعی توام با آلودگی آب میباشد. سوزاندن سوختهای فسیلی منجر به تغییرات اقلیمی میشود. بنابراین، ما ترجیح میدهیم به جستجود منابع تجدیدپذیر برویم که جایگزینی برای سوختهای فسیلی میتوانند باشند. با وجود این، همانند سایر منابع انرژی، برق آبی نیز پیامدهای زیست محیطی خاص خود را دارد که در اینجا به بررسی آن میپردازیم.

0

نیروگاههای آبی میکرو

برای نواحی دوردست، نیروگاههای کوچک قادر به تولید برق و تامین انرژی مورد نیاز آن نواحی می باشند. از این انرژی برای روشنایی، تلویزیون و ارتباطات خانهها، مدارس وکلینیکها و بهکارگیری ماشینآلات و تجهیزات، استفاده میشود. نیروگاههای کوچک چگونه کار می کنند؟ دسته تقسیم می ۴ میزان انرژی خروجی این نیروگاهها براساس میزان دبی و هد مشخص میشود. نیروگاههای آبی معمولاً به شوند: بزرگ  :۲ مگاوات و بالاتر کوچک: ۱۰۰ کیلو وات تا ۲ مگاوات میکرو : ۵ کیلو وات تا ۱۰۰ کیلو وات پیکو   : کمتر از ۱۰۰ کیلو وات هسته نیروگاههای آبی، توربین است که توسط آب به...

Call Now Buttonتماسارسال