نویسنده: INEM

0

هیدروژن و انرژی

هیدروژن، گازی است که هنگام سوختن، یا واکنش در یک سلول سوختی، انرژی بیشتری از هر نوع سوخت فسیلی در هر کیلوگرم ایجاد می کند و تمام آنچه که در جو آزاد می شود فقط بخارآب است. سالهاست که به عنوان جایگزینی برای سوخت های فسیلی مطرح میباشد، اما موانع جدی وجود داشته است که باید با رفع آنها، به یک سوخت پایدار و عملی تبدیل شود

0

کاهش قیمت برق بادی به کمتر از قیمت گاز طبیعی برای تولید برق

گزارش وزارت انرژی ایالات متحده در مورد وضعیت انرژی برق بادی نشان می دهد که قیمت تجهیزات برق بادی در حال کاهش است و با طراحی های جدید، توان توربین های بادی در حال افزایش می باشد. لذا اخیرا، برق تولید شده توسط هر توربین در مزارع بادی به حدی ارزان شده که می تواند با هزینه کمتر از حد انتظار برای خرید سوخت معادل گاز طبیعی و سوزاندن آن، مورد استفاده قرار گیرد.
ارسال