نیروگاههای آبی میکرو

برای نواحی دوردست، نیروگاههای کوچک قادر به تولید برق و تامین انرژی مورد نیاز آن نواحی می باشند. از این انرژی برای روشنایی، تلویزیون و ارتباطات خانهها، مدارس وکلینیکها و بهکارگیری ماشینآلات و تجهیزات، استفاده میشود. نیروگاههای کوچک چگونه کار می کنند؟ دسته تقسیم می ۴ میزان انرژی خروجی این نیروگاهها براساس میزان دبی و هد مشخص میشود. نیروگاههای آبی معمولاً به شوند:

  • بزرگ  :۲ مگاوات و بالاتر
  • کوچک: ۱۰۰ کیلو وات تا ۲ مگاوات
  • میکرو : ۵ کیلو وات تا ۱۰۰ کیلو وات
  • پیکو   : کمتر از ۱۰۰ کیلو وات

هسته نیروگاههای آبی، توربین است که توسط آب به چرخش در میآید. انواع مختلفی از توربینها بسته به هد و جریان بهکار ،  گرفته میشوند. توربین به شفتی متصل است که منجر به چرخش ژنراتور میشود.

 

نحوه اتصال نیروگاه به شبکه برق

بسیاری از نیروگاهها به دور از شبکه های توزیع برق سراسری هستند و از شبکه های توزیع برق محلی استفاده میکنند. در این نوع شبکه ها خروجی ژنراتور بایستی با میزان تقاضای لحظه ای شبکه هماهنگ باشند، بهعبارت دیگر ولتاژ و فرکانس، لحظه ای تغییر میکند که خود این موضوع منجر به آسیب رساندن به تجهیزات برقی میشود. تقاضا در اینگونه شبکه ها اغلب بسیار متغیر است، چراکه افراد به کرار وسایل را روشن و خاموش میکنند. به همین خاطر توان خروجی از سیستمهای میکرو بایستی قابل تغییر باشد تا شبکه بتواند کنترل شود. این امر توسط تغییر میزان دبی و یا استفاده از کنترلر بار قابل حصول است. این نیروگاهها در صورت دسترسی به شبکه های برق اصلی میتوانند به آنها متصل شوند. IBEKA در کشور اندونزی انجمنی است که  حمایتهای لازم جهت ایجاد نیروگاههای برقآبی در مناطق دوردست را انجام میدهد. این انجمن کمک میکند تا نیروگاههای میکرو به شبکه برق متصل شده و با فروش برق تولیدی، درآمد کسب نماید. همچنین در بعضی از طرحهای میکرو، نیروی خروجی بطورمستقیم تجهیز موردنظر را به حرکت در میآورد. به عنوان مثال در کشور نپال با استفاده از این پتانسیل، آسیاب ها احیا شده اند.

 

مزایا

در نواحی دور از شبکه های توزیع که امکان دسترسی به این شبکه ها وجود ندارد، با استفاده از این نیروگاهها میتوان برق مورد نیاز را تامین کرد که از این برق برای اهداف مختلف از جمله روشنایی، ارتباطات، صنایع کوچک میتوان استفاده کرد. به طور مثال هدف اولیه طرح نیروگاه میکرو که توسط GIZ در افغانستان اجرا شده، فراهم کردن برق برای کارگاهها و صنایع کوچک بوده و پس از اجرای آن، از فروش برق برای کسب درآمد نیز استفاده شده است. با توسعه این مناطق و صنایع مرتبط، از کوچ افراد به مناطق شهری جلوگیری میشود. مهمترین مزیت نیروگاههای میکرو، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و آلودگی زیست محیطی میباشد.

هزینه

هزینه نیروگاههای کوچک برقآبی به محل اجرا شدیداً وابسته است. به طور مثال پروژه SRSP  در پاکستان در حدود ۱۳۰۰ دلار به ازای هر کیلو وات در سال ۲۰۱۵ و در سال ۲۰۱۲ برای پروژه GIZ در افغانستان هزینه ای بین ۳۷۰۰ تا ۵۳۰۰ دلار به ازای هر کیلو وات در برداشت.

 

 آینده

پتانسیل کافی برای شبکه های توزیع محلی برای نیروگاههای کوچک وجود دارد. این تکنولوژی با شبکه های توزیع برق نیز میتواند سازگار و متصل شود. تمامی طرحهای GIZ سراسری در افغانستان با این پیشفرض اجرا شده اند. نگرانی هایی درخصوص تاثیرات زیست محیطی نیروگاههای برق آبی بزرگ وجود دارد، چراکه ناحیه بزرگی به خاطر مخزن زیر آب رفته و این فرایند، تاثیربه سزایی در مدیریت آب دارد. اگر طراحی دقیق در نیروگاه های کوچک لحاظ شود، سهم محدوی از رودخانه برداشت شده و مجدداً همین سهم به رودخانه برگردانده میشود، که این امر تاثیر حداقلی بر روی محیط زیست میگذارد. چندین نیروگاه کوچک تاثیرات زیست محیطی کمتری نسبت به یک نیروگاه بزرگ دارند.

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Buttonتماسارسال